Kirjastusest

Kirjastus Dolce Press loodi 2005. aastal eesmärgiga hakata andma välja Eestis ainulaadset lasteajakirja Mesimumm. 2006. aastal lisandus sellele veel teinegi ajakiri, koolieelikutele suunatud Nööps. Kirjastuse põhitegevus ongi lastele suunatud ajakirjade, raamatute ja õppematerjalide välja andmine.

Dolce Press avaldab eelkõige originaalteoseid kohalike autorite sulest, aga ka tõlkeraamatuid, eesmärgiks mitmekesistada Eestis kvaliteetset lastekirjanduse valikut.